NAŠE SLUŽBY

Scénář

Profesionální prezentace se neobejde bez kvalitního scénáře. Pomůžeme Vám jej připravit tak, aby Vaše prezentace byla od teď už jenom skvělým zážitkem.

Tvorba prezentace

Spolu s Vámi postavíme slajdy, kterým budou Vaši posluchači rozumět a probudí v nich emoce. Zajistíte tak, aby si lidé vaše myšlenky pamatovali ještě dlouho po skončení Vaší schůzky nebo přednášky.

Trénink

Naučíme Vás udržet oční kontakt, pracovat s hlasem, postojem a gesty, aby Vaše prezentace působila dynamicky a profesionálně.

Názory účastníků našich kurzů

Kurz Prezentujte bez obav nemá chybu, je veden profesionálně. Tomáš je výborný!

Dana Mertová

Kurz byl přínosný a inspirující, velmi dobře připraven, doporučuji ho. Tomáš je profesionál a moc příjemný člověk, inspiruje a umí předat své know-how srozumitelně.

Jasmínka Kulenovič

Kurz je velmi dobrý. dozvěděla jsem se praktické rady na co si dávat při vystupování pozor, i trochu teorie, lektor má profesionální přístup, je sympatický a empatický.

Renata Rážová

Seminář Prezentujte bez obav je přínosný, vyvážený po teoretické i praktické stránce, dobře připravený, včetně pomůcek a technického zabezpečení. Doporučuji. Tomáš, jako lektor, je fundovaný, připravený, zkušený, ochotný, přátelský, snažící se účastníkům předat maximum a dělá to dobře, s nadšením a lehkostí. Umí vytvořit příjemnou pracovní atmosféru.

Lenka Blehová

Ideální úvod do tématu kurzu s praktickými ukázkami. Příjemný bonus bylo občerstvení. Tomáš výborně rozvrhl kurz jak časově, tak náplní. Působil velice erudovaně a přesně věděl, co dělá a čeho chce dosáhnout. Účastníky kurzu výborně vedl.

Tomáš Krofta

Kurz Prezentujte bez obav je skvělý – velmi podnětný a poučný, přesto navíc zábavný. Jeho největším pozitivem je, že je interaktivní, člověk není jen pasivním posluchačem. Kurz mohu jen doporučit. Tomáš je skvěle připravený, profesionální projev. Jeho přirozené a bezprostřední jednání vzbuzuje důvěru a eliminuje u účastníků ostych, což je nesmírně důležité pro to, aby se člověk uvolnil a vnímal to, co je mu předkládáno bez jakýchkoliv vedlejších negativních emocí.

Denisa Šťastná

Jsem moc ráda, že jsem se kurzu zúčastnila. Bylo to velice užitečné a přínosné, hlavně proto že jsem mohla vyzkoušet na vlastní kůži prezentovat a dostat zpětnou vazbu jak od lektora tak i od všech účastníků kurzu. A vůbec to nebolelo. Od teď už znám v čem mám polepšit a nad čím zapracovat. Děkuji Tomáši!

Anna Darašenka

Seminář Prezentujte bez obav je velmi přínosný a Tomáš jako vedoucí kurzu nadstandardně kvalitní!

Olga Vlčková

Kurz byl pro mě přínosný a jsem rád, že jsem se ho mohl zúčasnit. Výborné bylo, že jsme nejdříve probrali konkrétní prezentační techniky a následně jsme si je mohli v praxi vyzkoušet. Tomáš vedl kurz v přátelské atmosféře a pohotově odpovídal na všechny dotazy.

Lukáš Frei

Kurz Prezentujte bez obav je dobře koncepčně organizovaný, připravený, nechybělo ani občerstvení. Líbila se mi organizace i obsahová stránka, otevřela se řada důležitých témat a přestože jsou ta “takové maličkosti” je dobře že na ně byl kladen důraz včetně vysvětlení a následného vyzkoušení si. Tomáš je přátelský, milý, velice dobře připravený lektor. Oceňuji interaktivní formu, jednoduchou prezentaci a práci s ní a přátelskou atmosféru.

Jan Matěj Bejček

Seminář Prezentujte bez obav předčil mé očekávání. Byl hodně prakticky založen a mohli jsme si vyzkoušet své řečnické schopnosti v bezpeční “laboratoři”. Získala jsem zpětnou vazbu na krátký mluvený projev od lektora i ostatních účastníků. Velkou přidanou hodnotou je sestříhaný videozáznam mého projevu. K tomu samozřejmě řada tipů i praktických ukázek k tématu. Kurz mohu doporučit pro začátečníky i zkušené prezentující, Tomáš jako lektor je opravdu profík.

Jana Cihlářová

Kdo nám věří

CHCETE SE O NÁS DOZVĚDĚT VÍCE? JSTE ZVĚDAVÍ, CO UMÍME?