O nás

Měníme nudu a šeď obvyklých prezentací v zábavu a inspiraci. Pomáháme v nastartování nebo zdokonalení Vašich prezentačních dovedností, abyste působili jistě a profesionálně a zbavili se nepříjemného pocitu v žaludku, kdykoliv předstupujete před Vašeho zákazníka, kolegy nebo i větší publikum. Dáváme Vašim prezentacím nezaměnitelnou tvář a zesilujeme jejich účinek.

Tomáš

Iniciátor projektu. Vystudoval obor Systémové inženýrství na ČVUT v Praze a účastnil se řady profesionálních seminářů prezentačních a obchodních dovedností. Během 25-ti let praxe působil ve společnostech jako Ticket Restaurant, General Motors, Toyota, QBE nebo Colonnade. Jeho specializací je obchod, řízení projektů a tréninky prezentačních dovedností. Pořádal semináře v České republice, Belgii, Portugalsku, Velké Británii a Německu. V současnosti pracuje s týmy a zákazníky u nás, na Slovensku a v Maďarsku.

 

 

Tréninkový program SlideGuide vychází z obecných principů neverbální komunikace, stejně jako z Tomášových osobních zkušeností nasbíraných během dlouholeté práce pro významné společnosti a praxe ve školení manažerů a budoucích obchodníků v celé Evropě. Kurzy jsou navíc obohaceny o inspirující příběhy a metody nejúspěšnějších obchodníků, vlivných politiků a profesionálních řečníků minulosti a současnosti.