O nás

Měníme nudu a šeď obvyklých prezentací v zábavu a inspiraci. Pomáháme v nastartování nebo zdokonalení Vašich prezentačních dovedností, abyste působili jistě a profesionálně a zbavili se nepříjemného pocitu v žaludku, kdykoliv předstupujete před Vašeho zákazníka, kolegy nebo i větší publikum. Dáváme Vašim prezentacím nezaměnitelnou tvář a zesilujeme jejich účinek.

Tomáš

Iniciátor projektu. Vystudoval obor Systémové inženýrství na ČVUT v Praze a účastnil se řady profesionálních seminářů prezentačních a obchodních dovedností. Během 26 let praxe působil ve společnostech Ticket Restaurant, General Motors, Toyota, QBE a Colonnade. Jeho specializací je obchod, řízení projektů a tréninky prezentačních dovedností u nás i v zahraničí.

 

Semináře pořádané pod souhrnným názvem SlideGuide vychází z obecných principů neverbální komunikace, stejně jako z Tomášových osobních zkušeností nasbíraných během dlouholeté práce pro významné společnosti a praxe ve školení manažerů a budoucích obchodníků v celé Evropě. Kurzy jsou navíc obohaceny o inspirující příběhy a metody nejúspěšnějších businessmanů, vlivných politiků a profesionálních řečníků minulosti a současnosti.